Thông tin chi tiết Nâng cấp RAM cho Macbook Pro 2016, Macbook Pro 2017