Thông tin chi tiết Nâng cấp HDD cho Macbook Pro 2016, Macbook Pro 2017