Thông tin chi tiết Cài Đặt Hệ Điều Hành Cho Macbook Pro 2016, Pro 2017