so sánh iphone lock và iphone unlock, Phân biệt iPhone Unlock và iPhone Lock dễ dàng nhất