sửa iphone 6 plus, iPhone 6 Plus bị crash là do đâu và cần phải làm gì