iphone 6 plus hỏng cảm biến vân tay, iPhone 6 Plus hỏng touch id làm thế nào