Thông tin chi tiết Mobiado Classic 712 GCB White (Siêu cấp)