SONM là gì? SONM Coin có điểm gì nổi bật?

 

SONM là gì?

SONM Coin là một mạng siêu máy tính, phục vụ cho cả việc lưu trữ trang và tính toán phức tạp. Vì tính đa dạng này, SONM Coin đang theo đuổi một phương pháp nhằm giải quyết vấn đề toàn cầu - sự phát triển của một mạng máy tính đa năng phân tán.

>> Bitcoin Cash là gì? Bitcoin Cash là bản nâng cấp của Bitcoin?

>> Ripple là gì? Đồng Ripple có khác đồng Bitcoin?

>> Zilliqa là gì? Khái niệm về đồng tiền ảo ICO Zilliqa Coin

SONM là gì? SONM Coin có điểm gì nổi bật?

Trái ngược với các dịch vụ đám mây tập trung, SONM Coin dựa vào cấu trúc sương mù, trong đó nhiều đơn vị tính toán phân tán tạo thành dịch vụ đám mây và cung cấp điện toán thông qua Internet.

Ngoài ra, SONM dựa trên cấu trúc sương mù, trái ngược với các giải pháp đám mây thông thường, rất hiệu quả về chi phí. Do đó, không yêu cầu thanh toán trước, như trường hợp với các nhà cung cấp đám mây nổi tiếng. Thêm vào đó, việc phân quyền có nghĩa là các chính phủ không thể kiểm soát và quản lý SONM Coin.

SONM Coin dựa trên công nghệ peer-to-peer và cũng dựa vào hợp đồng thông minh là một phần của chương trình ngăn chặn Ethereum. SONM được phân phối qua SONM Coin, vốn được mua bán dưới dạng viết tắt SNM.

Vì hầu hết các dịch vụ trực tuyến đều phụ thuộc vào khả năng tính toán bên ngoài, thị trường tiềm năng lớn của SONM đang mở ra, để SONM Coin có thể được sử dụng để giải quyết những vấn đề này.

Ngoài ra, mỗi người sử dụng Internet có thể tham gia SONM và cung cấp sức mạnh tính toán của mình để nhận phần thưởng dưới hình thức đồng tiền SONM.

SONM là gì? SONM Coin có điểm gì nổi bật?

Tầm nhìn của công ty đằng sau SONM Coin là gì?

SONM muốn thay đổi thị trường điện toán dựa trên điện toán đám mây trong dài hạn bằng cách mở rộng mạng riêng của mình và cung cấp khả năng tính toán minh bạch và phân cấp với giá cả hợp lý.

Để đạt được mục tiêu dài hạn này, SONM dựa vào một cộng đồng đang phát triển cũng tham gia vào việc phát triển SONM Coin.

Ngay tại thời điểm này, đã có một sự phát triển tích cực cho các nhà đầu tư, vì vậy mà SONM dự đoán sẽ có phản ứng ngày càng tăng trong dài hạn. Đặc biệt, nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính toán bên ngoài với một mức giá cạnh tranh khiến chúng ta kỳ vọng sự phát triển kinh doanh tích cực.

Để ràng buộc nhà đầu tư bổ sung, các nhà đầu tư hiện tại tham gia vào các giao dịch trên cơ sở tỷ lệ, vì vậy mà SONM đang nói về đầu tư và thu nhập thụ động dòng từ cổ tức tích lũy.

>> Xem thêm: IOTA là gì? Khái niệm về đồng tiền ảo IOTA (IOT)

Trường hợp sử dụng nào SOMN định nghĩa cho đồng xu SNM?

SOMN tập trung vào việc cung cấp sức mạnh máy tính bên ngoài, đặc biệt là lưu trữ các trang web, phục vụ như là một máy chủ cho các trò chơi trực tuyến, cung cấp sức mạnh máy tính cho mạng nơ ron và dựng hình ảnh video và máy tính để tăng thêm giá trị và tăng trưởng.

Để lại câu hỏi của quý khách

Gửi

Bài viết liên quan