ChainLink là gì? ChainLink có phải là đồng tiền ảo

Khái niệm ChainLink là gì? Hay ChainLink có phải đồng tiền ảo hay không hiện đang là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm ChainLink và những nổi bật của đồng tiền ảo này.

>> Ví Bitcoin là gì? Bitcoin là gì?

>> Bitcoin là gì? Bitcoin do ai sáng lập?

>> Ripple là gì? Đồng Ripple có khác đồng Bitcoin?

ChainLink là gì? ChainLink có phải là đồng tiền ảo

ChainLink là gì?

ChainLink là đồng tiền ảo kỹ thuật số được xây dựng trên middleware blockchain cho phép các hợp đồng thông minh tiếp cận các tài nguyên chính như nguồn cấp dữ liệu, các API web khác nhau và các khoản thanh toán tài khoản ngân hàng truyền thống.

Bằng cách cung cấp hợp đồng thông minh để tiếp cận các nguồn lực chính, ChainLink cho phép họ bắt chước các hiệp định thực tế, đòi hỏi phải có bằng chứng về hiệu suất bên ngoài và cần thanh toán bằng các phương thức thanh toán có sẵn rộng rãi, ví dụ: thanh toán ngân hàng.

ChainLink được tạo ra nhằm giải quyết vấn đề gì?

Hợp đồng thông minh không thể liên lạc với các nguồn bên ngoài một mình. Dữ liệu nguồn cấp dữ liệu, bất kỳ / tất cả các API và các hệ thống thanh toán ngân hàng truyền thống đều không thể truy cập được bằng hợp đồng thông minh mà không có middleware blockchain như ChainLink.

Hạn chế này liên quan đến dữ liệu hợp đồng thông minh được bảo đảm như thế nào trên blockchain, và là do cách đạt được sự đồng thuận của các thợ mỏ về dữ liệu giao dịch dựa trên blockchain; hạn chế này sẽ vẫn cho tất cả các hợp đồng thông minh trong tương lai gần.

Cách giải quyết vấn đề này theo truyền thống là thông qua việc sử dụng một middleware blockchain được gọi là "oracle", đây là vai trò của ChainLink trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh.

Xem thêm: Bitcoin Cash là gì? Bitcoin Cash là bản nâng cấp của Bitcoin?

ChainLink là gì? ChainLink có phải là đồng tiền ảo

Một số ví dụ về những nổi bật của ChainLink

ChainLink kết nối các hợp đồng thông minh với các nguồn lực ngoài chuỗi như các nguồn cấp dữ liệu, chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và thanh toán của ngân hàng; cho phép họ bắt chước hợp đồng tài chính thế giới thực, ví dụ:

Hợp đồng thông minh Chứng khoán cần dữ liệu về giá thị trường và dữ liệu tham khảo thị trường, ví dụ: Lãi suất. Họ thường phải trả vào các tài khoản ngân hàng hiện có cho nhiều người dùng của họ, mà chỉ có thể được thực hiện thông qua một ChainLink kết nối với hệ thống ngân hàng hiện có.

Bảo hiểm hợp đồng thông minh cần dữ liệu về dữ liệu IoT có liên quan đến sự kiện có thể được bảo hiểm như câu hỏi đã được các kho cửa từ khóa bị khóa tại thời điểm vi phạm, các công ty đã được tường lửa trực tuyến, đã làm các chuyến bay bạn đã có bảo hiểm đến đúng thời gian, vv .. Các sản phẩm bảo hiểm cũng thường muốn trả tiền trong các định dạng mà người dùng đã muốn nhận được ví dụ USD vào tài khoản ngân hàng của người dùng cuối.

Thương mại Tài chính Hợp đồng thông minh thường cần dữ liệu GPS về lô hàng, dữ liệu từ hệ thống ERP chuỗi cung ứng, và dữ liệu hải quan về hàng hoá được vận chuyển; tất cả các dữ liệu này cần được bổ sung vào hợp đồng thông minh bởi một ChainLink. Nhiều giao dịch tài chính thương mại vẫn đang được giải quyết bằng tiền tệ, mà họ có thể trả bằng cách sử dụng một ChainLink.

Để lại câu hỏi của quý khách

Gửi

Bài viết liên quan