Thông tin chi tiết Apple Watch 3 GPS, 38mm viền nhôm, dây màu hồng