Thông tin chi tiết iPhone 7 Quốc Tế - 128GB - Vàng - Fullbox