Thông tin chi tiết iPhone 7 Quốc Tế - 32GB - Hồng - Fullbox