Thông tin chi tiết SỬA SAMSUNG GALAXY BỊ MẤT, ẨN WIFI