Thông tin chi tiết iPhone 6s Plus Quốc tế 16GB/64GB/128GB Mới 98%