Thông tin chi tiết Sửa, Fix Blackberry bị treo logo lấy ngay