Thông tin chi tiết SỬA, FIX HUAWEI BỊ TREO LOGO LẤY NGAY